ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του OVERCOME έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους άνεργους, καθώς και τα άτομα που αναζητούν εργασία προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας, να ενισχύσουν το ευ ζην τους και να αυξήσουν την ικανότητά τους να ξεπερνούν τα εμπόδια που συναντώνται στην προσπάθεια εύρεσης ή διατήρησης μιας θέσης εργασίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες, πρακτικούς τρόπους και πόρους για την πρόκληση θετικών αλλαγών. Περιλαμβάνει: πρακτικές συμβουλές, περιλήψεις βασικών εννοιών, λίστες ελέγχου για αυτό-αξιολόγηση και αναστοχασμό, οδηγούς απασχολησιμότητας, καθώς και υλικό αναφορικά με το ψυχολογικό κεφάλαιο των ανέργων.  Τα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο για λήψη εδώ [εισαγωγή ημερομηνίας].

Το πρόσφατα ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα OVERCOME θα είναι διαθέσιμο για όσους αναζητούν εργασία και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες απασχόλησης το 2022. Η εκπαίδευση θα βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και τεχνικές αυτοδιαχείρισης και επίσης να ξεπεράσουν τις πιθανές δυσκολίες στην εύρεση και διατήρηση εργασίας.

Ο διαδικτυακός χώρος του OVERCOME αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία (one-stop shop) που παρέχει άμεση πρόσβαση στους βασισμένους σε παιχνίδια ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους, όπως ηλεκτρονικές ενότητες, εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό, αρχεία ήχου (podcasts) και άλλους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Ενότητες συνδυαστικής μάθησης και ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι θα συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό υλικό και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και τα εργαστήρια για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους.